Vad säger lagen om mobil i trafiken?

Enligt lagen om mobil i trafiken, så får man inte använda kommunikationsutrustning om utrustningen kan påverka ens körning negativt, så att det blir farligt att vistas i fordonet. Med kommunikationsutrustning menas till exempel mobiltelefon och gps.

Vad innebär lagen om mobil i trafiken?

För bilförare innebär lagen om mobil i trafiken att polisen kan anmäla dig som använder mobilen när du kör, på ett sätt som gör att det blir farligt att vara i bilen. Det kan t.ex. vara om polisen ser att du svajar över mittlinjen och inte är uppmärksam p.ga. att du pratar i telefon.

Vad händer om man inte följer de bestämmelser som finns?

Om du bryter mot lagen om mobil i trafiken riskerar du att få böter.