Vart går gränsen för rattfylleri?

Om man har mer än 0,2 promille i blodet, dvs. 0,10 mg alkohol per liter utandningsluft, har gränsen för rattfylleri överskridits. Man blir av med körkortet om man har mer än 0,16 mg alkohol per liter utandningsluft.

Vad är gränsen för grovt rattfylleri?

Gränsen från grovt rattfylleri är vid 0,50 mg alkohol per liter utandningsluft, vilket är omkring 1,0 promille i blodet. Dock kan man dömas till grovt rattfylleri även om man inte uppnått till gränsvärdet, t.ex. om man varit en stor fara för allmänheten.

Grovt rattfylleri – straff?

Om man blir fälld för grovt rattfylleri riskerar man ett straff som innebär att man kan bli dömd för högst två års fängelse.

Drograttfylleri – gräns?

För drograttfylleri finns det ingen gräns. Istället gäller nolltolerans. Det är alltså absolut förbjudet att köra bil eller någon annan typ av fordon med narkotika i blodet.

Hur går en trafiknykterhetskontroll till?

En trafiknykterhetskontroll börjar med att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument. I instrumentet kan en trafiknykterhetskontrollant se hur mycket alkohol föraren har i utandningsluften. Om föraren har högre alkoholhalt i sin utandningsluft kommer det ge utslag på sållningsinstrumentet. Om förarens alkoholnivå är över gränsvärdet är nästa steg att lämna ett utandningsprov i ett annat bevisinstrument.