Hjulsurrning

Hjulsurrning, eller spännband för hjul, spelar en avgörande roll i att fixera hjul på diverse fordon. De specialtillverkade banden ger en stabil lösning för att undvika oönskad rörelse, vridning eller rullning av hjul under frakt eller lagring. Genom att noggrant sätta fast hjulen med surrband, kan man uppnå en ökad säkerhet och förbättrad effektivitet vid hantering av fordon, maskineri och andra föremål med hjul. På Arno hittar du ett brett sortiment av surrband, så kallade hjulsurrning, spännband specifikt designade för hjul. Deras surrband är skräddarsydda för att säkert transportera fordon med släpvagn.

När används spännband för hjul?

Hjulsurrband har en mängd användningsområden i olika scenarier och miljöer. Här är några typiska exempel:

Lastning av tunga maskiner

När tunga maskiner ska lastas på lastbilar eller trailers, används hjulsurrband för att fixera maskinernas hjul. Detta minskar risken för att maskinerna rör sig eller välter under transport.

Fordonsfrakt

När det kommer till att transportera fordon, till exempel bilar, motorcyklar eller fyrhjulingar, utgör hjulsurrband ett oumbärligt verktyg för att stabilisera hjulen på transportmedlet. Detta eliminerar risken för att det transportade fordonet skiftar plats eller börjar rulla under färden.

Hjulförvaring

Hjulsurrband är även effektiva för att stabilisera hjul under förvaring. Genom att surra banden runt hjulen och fästa dem på en solid yta, kan man förhindra att hjulen rullar bort eller blir ostadiga.

I verkstäder

Inom verkstadsvärlden används hjulsurrband för att säkra hjulen på fordon som hissas upp med hjälp av lyftutrustningar eller domkrafter. Detta garanterar att hjulen förblir fastsatta på fordonet, vilket minskar riskerna för incidenter eller skador under arbetet.

Inom industrin

Hjulsurrband används flitigt inom industriell drift för att på olika sätt säkra och hantera hjul. I tillverknings- och lagermiljöer, är de avgörande för att hålla fast hjul på fordon, maskiner eller rullande lagerutrustning på plats och förhindra oplanerade rörelser. Fler detaljer om hjulsurrband inom industrin kan hittas här.

Riktlinjer för säker hjulfastsättning

För att säkerställa säkerhet vid fastsättning av hjul, oavsett om det handlar om transport eller lagerhållning, krävs noggrann efterföljelse av säkerhetsdirektiv. Korrekt säkring av hjulen är essentiell för att förebygga incidenter, skador och för att garantera säker hantering av fordon och tunga maskiner. I Sverige är reglerna för säkring av last baserade på den europeiska standarden EN 12195-1. Enligt denna standard måste lasten säkras på ett sätt som kan stå emot vissa krafter som uppstår vid bland annat inbromsning, acceleration och svängning. Nedan hittar du fler riktlinjer och tips!

Använd pålitliga, högkvalitativa surrband

Det är viktigt att använda surrband som har tillräcklig styrka och kvalitet för pålitlig fastsättning av hjul. Välj surrband som är designade för ändamålet och har en specificerad dragstyrka som är passande för den förväntade lasten.

Granska surrbanden

Innan du använder surrbanden, bör du genomföra en detaljerad inspektion för eventuella tecken på skada, till exempel slitage, vridning eller trasiga komponenter. Skadade surrband bör inte användas eftersom de kan vara osäkra och kanske inte håller fast hjulen ordentligt.

Korrekt placering av surrband

Surrbanden bör placeras på rätt sätt runt hjulet. Kontrollera att de sitter korrekt över däcket och inte kommer i kontakt med fälgar eller bromssystemet. Det är viktigt att försäkra sig om att surrbanden inte klämmer eller skadar några delar av hjulet.

Lämplig spänning

Surrbanden bör dras åt tillräckligt för att säkra hjulen, men undvik att överbelasta dem till en grad som kan skada hjulen eller försämra deras funktion. Surrbanden bör vara tillräckligt strama för att förhindra rörelse eller förändring av hjulens position, men inte så strama att de orsakar deformation eller oönskade påfrestningar.

Jämn spänning

Se till att spänningen fördelas jämnt mellan surrbanden. Använd tillräckligt många surrband för att garantera en stabil och balanserad fastsättning av hjulen. En jämn fördelning av spänningen minimerar risken för att hjulen rör sig eller blir instabila under transporten.

Regelbunden övervakning

Under transporten bör du regelbundet övervaka surrbandens skick och spänning för att säkerställa att de fortfarande är säkra och håller hjulen på plats. Vid behov, justera spänningen eller byt ut skadade surrband för att upprätthålla en säker fastsättning av hjulen.